Kompleksowa obsługa urządzeń
i systemów ochrony przeciwpożarowej

Terminowo
Fachowo
Skutecznie

Nie zapomnij o serwisie!

Z punktu widzenia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku system oddymiania jest jednym z kluczowych urządzeń. Odgrywa on bardzo ważną rolę szczególnie w  przypadku pożaru, ponieważ umożliwia usunięcie dymu i trujących gazów z pomieszczeń, ułatwiając tym samym ewakuację oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Do poprawnego funkcjonowania należy mu zapewnić odpowiednią i przede wszystkim, regularną konserwację. Pozwala to szybko reagować na problemy powstałe podczas eksploatacji i przeciwdziałać ewentualnym awariom.

Ponoszenie odpowiedzialności

Obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu utrzymywania prawidłowego funkcjonowania systemu może na siebie w pełni wziąć firma przeprowadzająca jego konserwację, jednakże musi ona posiadać niezbędne uprawnienia.

D+H Polska gwarantuje pewność działania serwisowanych systemów w warunkach pożarowych, całodobowy serwis na terenie całego kraju, a także pełną opiekę nad klientem - od fazy projektu poprzez dostawę i montaż urządzeń, po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz konserwację systemu.

Odpowiedzialność prawna

Właściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie eksploatacyjnym. Jeśli bowiem nie dokona konserwacji tych urządzeń, to będą, zgodnie z prawem cywilnym, ponosić odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia na skutek wybuchu pożaru.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719), wskazuje:

  • Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.
  • Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  • Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka 54
51-180 Wrocław
Dział serwisu: +48 71 323 52 41
Numery alarmowe:
513 146 583 / 504 001 715
serwis.polska@dh-partner.com
Reklamacje i naprawy urządzeń:
502 738 420

© D+H Polska sp. z o. o. 2014