Kompleksowa obsługa urządzeń
i systemów ochrony przeciwpożarowej

Terminowo
Fachowo
Skutecznie

Firma D+H Polska oferuje kompleksową usługę serwisową systemów oddymiania i innych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych 7-dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na terenie całego kraju.

 

Wykonujemy:

 • przeglądy i oceny stanu technicznego,
 • konserwacje,
 • naprawy,
 • modernizacje,
 • montaże i uruchomienia.

 

Serwisujemy:

 • systemy sygnalizacji pożaru,
 • systemy detekcji gazów,
 • drzwi i bramy pożarowe wraz ze sterowaniem,
 • pneumatyczne systemy oddymiania,
 • elektryczne systemy oddymiania,
 • znakowanie urządzeń ppoż.,
 • oświetlenie ewakuacyjne,
 • gaśnice i hydranty.

Współpracujemy z:

 • zarządcami nieruchomości,
 • spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi,
 • deweloperami,
 • towarzystwami budownictwa społecznego,
 • miejskimi spółkami komunalnymi,
 • inwestorami i właścicielami nieruchomości,
 • hotelami,
 • generalnymi wykonawcami.

 

Zalety stałej umowy serwisowej:

 • ponoszenie odpowiedzialności prawnej przez D+H Polska za stan techniczny systemu,
 • szybka pomoc w nagłych wypadkach,
 • regularne, zgodne z przepisami i dokumentacją techniczną wykonywanie usługi,
 • konkurencyjne ceny,
 • wydłużenie okresu gwarancji,
 • dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie usługi dla zarządcy oraz ubezpieczyciela.

D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław
NIP 894-26-48-946
KRS 0000043343

Dział serwisu: 71 323 5241
serwis.polska@dh-partner.com

Numery alarmowe:
513 146 583 / 504 001 715


Reklamacje i naprawy urządzeń:
502 738 420

Regionalni koordynatorzy
ds. serwisu i montażu:

Jacek Grądzki    tel. 506 663 139
jacek.gradzki@dh-partner.com
(kujawsko-pomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Paweł Brożek      tel. 509 267 299
pawel.brozek@dh-partner.com
(lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie) 

Paweł Warchulski     tel. 512 473 350
pawel.warchulski@dh-partner.com
(dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie)

Radosław Dziążak    tel. 502 187 322
radoslaw.dziazak@dh-partner.com
(mazowickie, łódzkie, świętokrzyskie, podlaskie)